D–BOAT

Projekt identyfikacji wizualnej marki D-BOAT – producenta łodzi motorowych. Dodatkowym zadaniem było opracowanie koncepcji oznakowania gamy modelowej. Kaligrafię przygotował typograf Kamil Borowski.

Zakres prac: identyfikacja wizualna, oznakowanie modeli, materiały promocyjne.

Fotografia: Materiały promocyjne producenta, Mariusz Ruczkowski