Flanders Business Park

Projekt graficzny identyfikacji wizualnej kompleksu biurowego Flanders Business Park.

Flanders Business Park to nowoczesny kompleks biurowy zlokalizowany w południowo-zachodniej części Warszawy, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Włochy. W skład Flanders Business Park wchodzi pięć budynków. Pierwsza faza inwestycji – budynki A i B – została już oddana do użytku. W drugiej fazie powstają trzy kolejne budynki – C, D i E. Po ich ukończeniu łączna powierzchnia biurowa kompleksu wyniesie 36 000 m².

Zakres prac: Projekt logo, akcydensów, folderu oraz skróconej wersji broszury.