Red Bull Sprint & Skid

Projekt identyfikacji wizualnej imprezy rowerowej.

Zakres prac: projekt znaku, projekt plakatu.

Fotografia: Marcin Kin